Home Aktualności Odwołanie 3 i 4 rundy GSMP Cisna 2019

Odwołanie 3 i 4 rundy GSMP Cisna 2019

0

Komunikat GKSS PZM: „Główna Komisja Sportu Samochodowego postanawia o odwołaniu 3 i 4 rundy GSMP Cisna 2019, które to zawody miały się odbyć w terminie 31.05-02.06.2019 roku. Uzasadnienie: 1.W dniu 12.05.2019 Główna Komisja Sportu Samochodowego otrzymała pisemną informację oddelegowanego przez Zespół Tras i Torów, Inspektora Tras i Torów na zawody 3 i 4 rundy GSMP „Cisna 2019”z której wynika, że stan nawierzchni wyznaczonej trasy wyścigu górskiego na dzień 11.05.2019 roku nie spełnia warunków homologacji trasy, a trwające prace remontowe tj. ich zakres i skala zaplanowanych prac remontowych w sposób znaczący nie poprawią stanu nawierzchni pod względem bezpieczeństwa.

Jednocześnie brak jest możliwości wyznaczenia w kalendarzu GSMP innego terminu odbycia się w/w rund.Warszawa, 16maja 2019r.
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
Jarosław Noworól

1/ 1KomunikatGłównej Komisji Sportu Samochodowego PZMnr 8/2019 z dnia 16.05.2019